Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatiamath tiamath
Nie potrafie sobie Ciebie zamienić. 
Na nikogo innego.
Reposted bycrambie crambie
Najgorsze jest to, że nikogo nie potrzebuje.
Tylko Ciebie.
Reposted byMerrry98crambie
6728 d250 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaMerrry98 Merrry98
Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
Reposted fromflorentyna florentyna viaMerrry98 Merrry98

March 05 2017

Myślę o Tobie. Dużo myślę o Tobie.
A Ty myślisz o mnie.
Czemu nie możemy znowu myśleć o sobie 
jak kiedyś? 
Reposted bycrambie crambie

May 10 2015

9915 9544 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaMerrry98 Merrry98
9393 467a 500
Reposted fromgarazowka garazowka viaMerrry98 Merrry98
8670 6520
"kurwa"
Reposted fromrol rol viaMerrry98 Merrry98
6827 0a7a 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viaMerrry98 Merrry98
7582 bd56 500
Reposted fromrol rol viaMerrry98 Merrry98
1459 fc24
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiniarnia winiarnia
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
"Nie chciałabym nigdy być zależna od mężczyzny. Wolę czuć się samodzielna, wiedzieć, że moje życie zależy ode mnie. Wtedy nie ma lęku ‘co będzie gdy on mnie zostawi’. Bo wiem, że dam sobie radę. Mężczyzna powinien być dla mnie wsparciem, a nie oparciem".
— Katarzyna Zielońska
Reposted fromSabela Sabela viamojatwojaparanoja mojatwojaparanoja

April 20 2015

3421 2194 500
Neony są super.
Reposted fromwloszka wloszka

April 12 2015

0841 02f9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
Where's my coffee? | via facebook
Reposted fromweightless weightless viaMerrry98 Merrry98
Reposted frombluuu bluuu viahumane humane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl